Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Thừa Thiên Huế. Đấu giá 14h ngày 17/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!