Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Thừa Thiên Huế. Đấu giá 09h30 ngày 20/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!