Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Quảng Nam. Đấu giá 10h ngày 25/5/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia