Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Quảng Nam. Đấu giá 14h ngày 25/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!