Cáp đồng viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Đắk Lắk. Đấu giá 14h00 ngày 02/7/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!