Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Đắk Lắk. Đấu giá 09h00 ngày 27/6/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!