Cáp đồng viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Đắk Lắk. Đấu giá 09h00 ngày 10/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!