Cáp đồng thu hồi thanh lý đợt 2 năm 2021 của Viễn thông Phú Yên. Đấu giá ngày 09/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!