Cáp đồng thu hồi thanh lý đợt 2 năm 2021 của Viễn thông Phú Yên. Đấu giá ngày 09/12/2021

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia