Cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 4 năm 2022. Đấu giá lúc 09h ngày 30/7/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá