Cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 3 năm 2022. Đấu giá 10h ngày 14/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra