Cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 2 năm 2022. Đấu giá 10h ngày 08/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!