Cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 1 năm 2022. Đấu giá 15h ngày 16/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!