Cáp đồng thu hồi không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Hậu Giang. Đấu giá 09h00 ngày 13/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!