Cáp đồng thu hồi để bán thanh lý lần 1 năm 2022 của Viễn thông Bình Thuận. Đấu giá 14h30 ngày 19/5/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia