CÁP ĐỒNG THU HỒI BÁN THANH LÝ LẦN 2 NĂM 2022 CỦA VNPT BÌNH THUẬN. Đấu giá lúc 9h ngày 14/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!