Cáp đồng thanh lý lần 2 năm 2022 của Viễn thông Ninh Thuận. Đấu giá 09h00 ngày 16/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!