Cáp đồng thanh lý lần 1 năm 2022 của Viễn thông Ninh Thuận. Đấu giá 09h00 ngày 09/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!