Cáp đồng ngành viễn thông thanh lý đợt 1 năm 2023 của VNPT Đà Nẵng. Đấu giá 9h ngày 14/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!