Cáp đồng hư hỏng, không còn sử dụng của Viễn thông Bến Tre năm 2024

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia