Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Bến Tre năm 2023. Đấu giá 09h00 ngày 12/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!