Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Bến Tre năm 2022. Đấu giá 09h00 ngày 24/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Có người rút lại giá! Không có người trả giá tiếp.