Lô 1: Cáp đồng hỏng kèm tủ hộp cáp không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 08h30 ngày 19/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!