Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của VNPT Long An. Đấu giá 14h00 ngày 30/5/2024

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia