Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của VNPT Long An. Đấu giá 08h30 ngày 20/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: LỖI KỸ THUẬT