Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của VNPT Long An. Đấu giá 08h30 ngày 10/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!