Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Đấu giá lần 2 lúc 10h ngày 16/6/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!