Cáp đồng các loại không còn sử dụng của Viễn thông Bạc Liêu. Đấu giá 08h00 ngày 25/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!