Cần trục bánh xích đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng. Đấu giá ngày 22/11/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá