Bình accu đã hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 1 năm 2023 của VNPT Hậu Giang.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!