68,351 ha vườn cây cao su thanh lý tại NTCS Thanh Trung, Tân Hưng của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!