645 THIẾT BỊ ẮC QUY, TỦ NGUỒN, ỔN ÁP CŨ THU HỒI , KHÔNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA VNPT BẮC GIANG – Đấu giá vào lúc 10h ngày 12/7/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia