645 THIẾT BỊ ẮC QUY, TỦ NGUỒN, ỔN ÁP CŨ THU HỒI , KHÔNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA VNPT BẮC GIANG – Đấu giá vào lúc 10h ngày 12/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!