485,333 ha cao su thanh lý tái canh năm 2023 tại các Nông trường Plei Kần, Đăk Hring, Hòa Bình, Tân Hưng, Đăk Tre.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá