Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang. Đấu giá 09h00 ngày 25/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!