Gói 1: Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM. Đấu giá ngày 10/12/2021

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia