10 xe ô tô đã qua sử dụng của Khu Quản lý đường bộ I

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có khách hàng mua hồ sơ đấu giá