09 xe ô tô hư hỏng đã qua sử dụng và hết niên hạn sử dụng của Trung tâm hạ tầng mạng Miền Nam – Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng. Đấu giá 14h00 ngày 18/8/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!