08 chiếc ô tô thanh lý của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện. Đấu giá lúc 9h ngày 14/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!