06 xe ô tô các loại đã qua sử dụng thanh lý Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đấu giá 09h00 ngày 02/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!