04 Cầu thang máy của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1. Đấu giá 09h ngày 29/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!