02 Xe ô tô đã qua sử dụng của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện. Đấu giá 09h00 ngày 18/01/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra