02 lô trang thiết bị chất xếp của tàu bay gồm các mâm, thùng hợp kim nhôm (gọi tắt là ULD) đã qua sử dụng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP. Đấu giá 09h ngày 17/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!