01 xe vận chuyển máu chuyên dụng của Viện huyết học – Truyền máu TW. BKS: 31A -7629. Đấu giá 09h15 ngày 27/3/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia