DỪNG CHỜ THÔNG BÁO MỚI: 01 xe Ô tô hiệu TOYOTA, BKS 51A-3817, số loại HZJ80 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Đấu giá 09h00 ngày 11/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá