01 xe ô tô Ford Ranger. BKS: 93C-070.14 của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Đấu giá ngày 28/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!