01 Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại Camry, BKS 29A-026.11 của Tạp chí dân tộc. Đấu giá 09h ngày 26/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!