01 xe ô tô con hiệu Toyota, BKS 30E-760.74 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP. Đấu giá lần 2 lúc 08h45 ngày 30/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!