01 xe ô tô con hiệu Toyota, BKS 30E-760.74 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP. Đấu giá 15h30 ngày 15/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!