01 lô ULD đã qua sử dụng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!