01 chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innova; Biển kiểm soát: 30H-9056 của CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY. Đấu giá 10h00 ngày 09/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!