01 chiếc ô tô đầu kéo HUYNDAI HD700 của Petrolimex Hà Tây; biển kiểm soát: 30Y-5489, Năm sản xuất 2009. Đấu giá lúc 9h ngày 07/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!