01 chiếc ô tô đầu kéo HUYNDAI HD700 của Petrolimex Hà Tây; biển kiểm soát: 30Y-5489, Năm sản xuất 2009. Đấu giá lúc 9h ngày 07/10/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia